Yapay Zekâ Destekli
Kalite Kontrol
Sistemi

FRALZ

Tekstil sektöründeki hata payını büyük ölçüde sıfırlamak için tasarlanan Fralz Kalite Kontrol Sistemi; CMOS kameralar, aydınlatma kabini ve görüntü işleme ünitesinden oluşan yapay zekâ destekli bir sistemdir. Bu sistem kumaşın işlenmesi sırasında hataları belirleyerek nihai ürünün hatasız servis edilmesini sağlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Fralz ile;
  • Malzeme israfı %20 oranında azalır.
  • Enerji verimliliği %15 oranında artış gösterir.
  • Veri analitiği sayesinde üretim süreçleri %30 oranında daha verimli hale gelir.
  • Atık miktarının %25 oranında düşmesini sağlar.
  • Karbon emisyonu %18 oranında azalır.
..

Malzeme israfı
%20 oranında azalır.

..

Enerji verimliliği %15 oranında artış gösterir.

..

Veri analitiği sayesinde üretim süreçleri %30 oranında daha verimli hale gelir.

..

Atık miktarının
%25 oranında düşmesini sağlar.

..

Karbon emisyonu
%18 oranında azalır.